5-15

Utematematikkfilmer

Utematematikk - filmer

Hensikt

Uterommet innbyr til utforsking, eksperimentering, lek og læring med matematikk.Her er noen filmer og ideer du kan bruke for å bli inspirert og komme i gang! 

Filmene er knyttet til Rammeplanens område ”antall, rom og form”. Aktivitetene vil også være relevant for begynneropplæring i matematikk, eventuelt også for andre som er interessert i å lære mer om metoden utematematikk og til å finne inspirasjon og ideer som lett kan brukes på mange trinn.

Filmene egner seg godt for bruk i forbindelse med kompetanseheving, kurs, temakvelder, personalmøter, foreldremøter og lignende. De kan brukes som introduksjoner til faglig og didaktiske diskusjoner og refleksjoner eller som inspirasjon til å finne aktiviteter.

I tillegg til filmene finnes det et hefte med en enkel oversikt over det som er viktig og grunnleggende innenfor hvert tema. Opplegget kan brukes til systematisk planlegging som sikrer struktur og oversikt i læringsarbeidet. Her finnes også opplegg som utdyper viktige prinsipper og grunnleggende konsepter for temaet.

Beskrivelse av opplegg

Film 1: Introduksjon til utematematikk

 

Film 2: Utematematikk som metode/Prosessen i utematematikk

 

Film 3: Tall og Telling

 

Film 4: Tall og mengde

 

Film 5: Målinger

 

Film 6: Mønster

 

Film 7: Sortering

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC