1 time

Brøk-kamp

Terninger

Emne

Brøk, fellesnevner, addisjon av brøker

Hensikt

Bruke denne spillsituasjonen til å øve seg på addisjon og subtraksjon av brøker.

Valg av tidspunkt

Når en har jobbet med addisjon og subtraksjon av brøker, for å få enda mer ferdighetstrening på en variert måte.

Du trenger

2 terninger i forskjellig farge til hver spiller

Beskrivelse av opplegg

2 og 2 spiller mot hverandre. Spillerne blir enige om hvilken av terningene som er teller og hvilken som er nevner. Begge spillerne kaster terningene sine og skriver opp den brøken de får.

Eksempel: Rød terning er teller og gul nevner; den røde lander på 1 og den gule på 4. Spilleren får brøken ¼.

Deretter spiller deltagerne ”Stein-saks-papir”: Stein er knyttet hånd, saks er to fingre og papir alle fingrene. Stein slår saks, saks slår papir og papir slår stein. Spillerne rister en hånd hver i luften tre ganger. Samtidig sier de: ”Stein – saks – papir”.  I det de sier papir viser de det tegnet de velger og vinneren kåres. Den som vinner ”Stein – saks – papir” skriver + bak brøken sin, den andre – (minus).

Terningene kastes på ny. Den nye brøken skrives bak regnetegnet. Ny runde ”Stein – saks – papir” gir nytt regnetegn. Slik fortsetter det til spillerne har 4 brøker. Deretter regner spillerne ut det brøk-regnestykket de har. Den som får høyest svar vinner.

Variasjonsmuligheter

1. Spill flere runder slik at regnestykket består av flere brøker.

2. Vinneren er den som får lavest svar.

3. Bruk flersidige terninger.

4. Den som vinner ”Stein-saks-papir” avgjør hvilket regnetegn begge spillerne skal ha (begge skal ha det samme regnetegn).

Kompetansemål

Etter 7. årssteget - Tal og algebra
finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar