1/2 dag
Alle

Inntekt, forbruk, lån og sparing

Finansportalen

Emne

Personlig økonomi, lån, sparing, inntekt

Hensikt

Bli kjent med begrepene som omhandler personlig økonomi, gjøre utregninger og se kostnader og hva som lønner seg.

Valg av tidspunkt

Introduksjon til emnet personlig økonomi

Du trenger

Pc, kladdark

Beskrivelse av opplegg

Denne læringsressursen er knyttet opp mot det digitale læringsverktøyet til Finansportalen. Utviklingen av dette digitale læringsverktøyet er i hovedsak finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Ressursen inneholder både forklaringsvideoer og oppgaver elevene kan jobbe med.

Inntekt og forbruk

Se introduksjonsvideoen om inntekt og forbruk, og gjør deretter de tilhørende oppgavene med å sette opp enkle budsjett. Inntekt og forbruk.

Spørsmål til refleksjon:

  • Hvilken post bruker du mest penger på?
  • Var du klar over at dette er det du bruker mest penger på?
  • Hva vil du forsøke å spare penger på?

Sparing og plassering

Se introduksjonsvideoen om sparing og plassering, og gjør deretter de tilhørende oppgavene med å sette opp enkle budsjett. Sparing og plassering.

Spørsmål til refleksjon:

  • Visste du hva det betyr å spare?
  • Forklar forskjellen på å spare og å investere til en medelev.

Lån

Se introduksjonsvideoen om lån og ulike lånetyper, og gjør deretter de tilhørende oppgavene om kostnader ved lån og bruk lånekalkulatorene. Lån 

Spørsmål til refleksjon

  • Forklar hvorfor rentene på et huslån som regel er lavere enn renta på et billån?
  • Hva er et forbrukslån? 

Betalingskort

Se introduksjonsvideoen om betalingskort, og gjør deretter de tilhørende oppgavene som omhandler ulike korttyper og kostnader knyttet til ulike kort.  Betalingskort

Spørsmål til refleksjon

  • Hvilke to korttyper finnes? 
  • Hvor gammel må du være for å ha eget kredittkort?

 

Oppsummering

Avslutt undervisningsøkta med en oppsummering i hele klassen der dere samtaler rundt refleksjonsspørsmålene til de 4 oppgavetypene beskrevet over.

 

til læreren.

 

Kompetansemål

Etter 10. årssteget - Tal og algebra
gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata