2 timer

Kortkunsten FINN MEG

korthånd

Emne

Tall og algebra. Hoderegning, problemløsning

 

Etter ide fra Nils Kristian Rossing

Hensikt

Bruke tallforståelse, resonnement og logisk tenking for å finne svar på tryllekunsten.

Du trenger

Kortstokk

Beskrivelse av opplegg

Be en av elevene legge kortene i 2 nøyaktig like store bunker. Så løfter eleven opp den ene bunken, ser på det underste kortet og viser det til resten av klassen. Bunken legges så oppå den andre bunken.

Be deretter elevene legge ut kortene i 4 nye bunker. Legg et og et kort fra venstre i bunke 1, bunke 2, bunke 3, bunke 4, bunke 1 osv. til alle kortene er lagt ut.

Ta sammen kortene og pass på at bunke 2 havner øverst. Legg så opp et og et kort mens du staver FINN MEG. Det siste kortet du legger opp er det elevene så.

Be deretter elevene forsøke å finne ut hvordan dette korttrikset virker.

 

Forklaring:

Siden kortet ligger nederst i en bunke med 26 kort (halve kortstokken) vil det ligge på plass nummer 26 når det legges oppå resten av kortene.

Når kortene legges ut igjen vil kort nummer 26 havne på plass nummer 7 i bunke nummer 2 (prøv selv). Derfor vil det komme opp når du sier den sjuende bokstaven; G-en i FINN MEG.

Oppmuntre elevene til å jobbe systematisk for å finne løsningen selv. Snakk sammen underveis, be elevene fortelle hverandre hvordan de har jobbet og hva de har funnet ut.

Når dere har funnet løsningen, kan du be elevene forsøke å forklare følgende sammenheng:

I divisjonsstykket:

26 : antall bunker = antall kort oppå det kortet vi leter etter 

og resten i divisjonsstykket = hvilken bunke kortet ligger.

 

Variasjonsmuligheter
Utfordring:
Hvordan vil denne virke dersom du endrer litt på prosedyren: Starten er lik, men når elevene skal legge ut kortene for andre gang, velger han selv hvor mange bunker som legges ut. Fortsatt må kortene legges fortløpende fra venstre mot høyre

Kompetansemål

Etter 7. årssteget - Tal og algebra
finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
Etter 7. årssteget - Tal og algebra
utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar