Mattelist

Mattelist-logo

MatteLIST er en samling med ressurser innenfor emner i tall og algebra, geometri og data og statistikk. Det arbeides med å legge til rette tilsvarende materiell også i andre emner. Materiellet består av Aktiviteter, Problemer og Artikler. Både elever og lærere har tilgang til oppgaver, starthjelp, løsningsforslag, lærerveiledning og andre lenker.

 

www.mattelist.no