Areal mangekanter 1

Elever med PC

De følgende oppgavene er øvinger for å utdype begrepet areal.

Oppgavene i «Areal 1» er de enkleste arealoppgavene.

De fleste elevene kjenner formlene for areal av trekanter, firkanter og sirkler. I oppgavene nedenfor er de kjente arealene er blitt delt opp eller satt sammen på måter elevene kanskje ikke har sett før. Det gjelder å bruke den kunnskapen man har, men i en ny sammenheng. Det er viktig at elevene skriver opplysninger på figuren, tegner inn eventuelle hjelpelinjer osv. slik at den visuelle forståelsen og bruken av regneregler henger sammen.

I noen av oppgavene nedenfor er det ikke gitt noen mål eller måltall gitt uten benevning. Lengden 1 står for 1 lengdeenhet og arealet 1 står for 1 arealenhet. Noen elever synes det er vanskeligere å forestille seg problemene når måleenhetene mangler, men dette er en del av øvingen. Det kan være nødvendig å snakke om dette med elever som finner det vanskelig.

Eksempel fra oppgavesettet:

arealm1.PNG 

Tips til veiledning:

  • Skriv inn lengder på flere av sidene i figuren.
  • Kan dere regne ut arealet i ett regnestykke eller vil dere dele det opp? Hvordan vil dere i tilfelle dele opp figuren?
  • Hva slags figurer vil dere dele den opp i? Hvorfor?
  • Del opp figuren i mindre figurer. Skriv lengdene på sidene i hver av de små figurene.

Relaterte filer