Omkrets 1

Elever med PC

De følgende oppgavene er øvinger i å beregne lengder i ulike geometriske figurer.

Noen av oppgavene handler om å finne omkretsen når vi forandrer litt på formen på en figur. Noen biter av omkretsen tas bort og erstattes av andre.  Andre oppgaver i dette settet tar utgangspunkt i sammensatte figurer der vi kjenner omkretsen til de enkelte delene av figuren og resonnerer ved hjelp av disse opplysningene. La elevene skrive opplysninger inn på figuren og notere, tegne og klippe. De skal kunne forklare hva de har tenkt og hvordan de har løst oppgaven.

I oppgave 5 nedenfor er måltall gitt uten benevning. Vi sier at lengden 1 står for 1 lengdeenhet og arealet 1 står for 1 arealenhet. Noen elever synes det er vanskeligere å forestille seg problemene når måleenhetene mangler, men dette er en del av øvingen. Det kan være nødvendig å snakke om dette med elever som finner det vanskelig.

 

Eksempel fra oppgavesettet:

 omkrets1.jpg

Tips til veiledning:

  • Hvor mange cm av omkretsen blir klipt bort?
  • Hvor mange cm er de nye kantene der Tom har klipt?
  • Hvor lange er sidekantene som står igjen etter at hjørnene er klipt av?

Relaterte filer