Potenser og røtter

Elever med PC

De følgende oppgavene er øvinger i regning med potenser og røtter.

Gjennom oppgavene får elevene øving i å bruke regneregler for potensregning og omgjøring mellom tall skrevet som røtter og som potenser. Oppgavene er formulert på en måte som er litt annerledes enn oppgaver fra læreboka. Oppgavene skal løses uten hjelpemidler.

Læreren bør studere svaralternativene på forhånd. I mange tilfeller kan læreren se eventuelle misforståelser ut fra svarene elevene velger. Dette kan være en hjelp til videre veiledning av elevene.

Eksempel fra oppgavesettet:

potenser1.PNG 

Tips til veiledning:

  • Hva er grunntallene i disse potensene? Er det noen svaralternativ som kan utelukkes? I tilfelle: hvorfor?
  • Hvilke svaralternativ kan være mulige løsninger? Hva er grunntallene i disse potensene?
  • Skriv oppgaven som et produkt av potenser med samme grunntall.
  • Skriv `3^(6)`som en potens med 9 som grunntall.
  • Hvis elevene har begynt å skrive `9^(12)` som en potens med 3 som grunntall, så la dem fortsette med det. Hvor mange 3’er-faktorer blir det til slutt? Fins dette tallet blant løsningsalternativene? Kan denne 3’er-potensen gjøres om til en potens med 9 som grunntall?

Relaterte filer