Utfordringer med tall

Elever med PC

De følgende oppgavene er øvinger for å utdype tallforståelse.

De første fem oppgavene handler om faktorer og faktorisering. I de to siste handler det om å vurdere størrelsen av tall i forhold til hverandre. Alle oppgavene skal løses uten hjelpemidler.

Eksempel fra oppgavesettet:

utfordring1.PNG 

Tips til veiledning:

  • Hva må være oppfylt for at brøkene i løsningsalternativene skal bli hele tall?
  • Hvilke løsningsalternativ kan bli et heltall?
  • Kontroller løsningsalternativene ved å skrive 11! som et produkt i tellerne, faktoriser nevnerne og forkort.

Relaterte filer