Berike leken med telling, tall og antall

Tom for bensin - en praksisfortelling.

Flere av barna i barnehagen liker å sykle. I utetiden sykler de rundt og rundt og rundt barnehagen. Lise (assistent i barnehagen) ser barnas aktivitet og bestemmer seg for å berike den ved å lage en bensinstasjon. Når Theodor (4 år) runder hjørnet av barnehagen blir han stoppet av Lise. Lise forteller at han nå har syklet tre runder rundt barnehagen og at han derfor er tom for bensin. "Du må stoppe her hos meg for å fylle på", sier hun. "Hvilken type kjøretøy har du?". Theodor forteller at han har en vanlig bil og at han ønsker "full tank". "Det koster 5 små steiner", sier Lise. Theodor leter rundt sykkelen og finner fem steiner som han holder godt i hånda si. Han gir steinene til Lise med et smil. "Takk, nå kan du kjøre videre", sier Lise. Det blir raskt populært å stoppe innom bensinstasjonen. Noen barn har motorsykkel, noen har bil, noen har lastebil og noen kjører gravemaskin. Lise fyller drivstoff og barna betaler den prisen som blir oppgitt. Etter en stund stopper Michael (5 år) på bensinstasjonen med sitt kjøretøy. "Hvilket kjøretøy har du da?", spør Lise. "Jeg har el-bil", svarer Michael lurt. Etter litt tenketid sier Lise "OK, da må du stå her i 3 minutter mens jeg lader bilen din". Det ble tre lange minutter for Michael. Når han endelig var fulladet var beskjeden klar: "Det er kjedelig å ha el-bil, jeg skal ha verdens største buss neste gang!".

Individuelt arbeid - forarbeid

Svar på følgende spørsmål:

 • Hvilke aspekt ved tall arbeider Lise og barna med i praksisfortellingen over? Hvilke strategier tror du barna vil bruke for å kunne finne riktig antall steiner til betaling?
 • Hvordan kunne aktiviteten vært utvidet for å utfordre barnas strategier videre på en lekende måte?
 • Tenk gjennom typiske leker som barna på din avdeling leker og skriv ned noen ideer til hvordan du kan løfte frem og berike barnas bruk av tall, telling eller antall i leken for å gjøre den mer spennende for barna. Vær kreativ!
 • Tenk gjennom:
  • Kan du berike leken ved at barna oppmuntres til å skrive tallsymbolene?
  • Kan du berike ved å telle på nye måter, eller vise barna «like mange»?
  • Kan du berike ved å bringe inn et nytt materiell i leken?
  • Kan leken berikes ved at barna oppmuntres til å telle sekunder, skritt, steiner eller noe annet?

Gruppearbeid I

 • Diskuter spørsmålene fra det individuelle arbeidet i gruppen. Tenk spesielt gjennom hvordan dere kan berike leken uten å ødelegge den og hvordan dere best ivaretar barns medvirkning.
 • Ta utgangspunkt i Gelman og Gallistel sine fem prinsipper for telling og se på filmen av Maria under. Hvilke av prinsippene er det Maria behersker? Hva er det hun enda ikke har helt forståelse for?

Utprøving med barna

 • Velg en dag i barnehagen og bestem deg for å være ekstra aktiv i barnas lek, inne eller ute. Gjennomfør gjerne dette i samarbeid med en kollega slik at dere kan reflektere og samarbeide underveis. Ta utgangspunkt i et område innenfor tall, telling eller antall og finn en lek som du kan berike til glede både for deg selv og barna. Husk at du skal delta i leken og at du skal bringe inn noen nye momenter og innspill - du skal ikke styre eller kontrollere. Observer og ta notater omkring hvordan leken utvikler seg og hvilke begreper som blir brukt i leken og hvordan. Vær forberedt på at leken kan gå i en helt ny retning helt plutselig - det gjør ingenting.

 • Se over notatene etter at leken er ferdig og reflekter omkring i hvor stor grad du lyktes i å tilføre leken et ekstra moment. Hva var mest utfordrende for deg? Hva synes du at du lyktes med?

Gruppearbeid II

 • Diskuter erfaringer fra egen utprøving med utgangspunkt i notatene og refleksjonene. Diskuter spesielt: 
  • I hvilken grad klarte dere å berike leken med faglighet og samtidig ivareta barnas innspill?
  • Hva kunne dere gjort annerledes?
  • Hvordan kan vi planlegge for å berike lek i barnehagen?
  • Hvilke erfaringer knyttet til matematikk i lek og læring generelt vil dere ta med dere videre?

Relaterte filer