Matematikk i garderoben

Garderoben er viktig i den daglige rytmen i barnehagen. I garderoben har barna sin egen merkede plass, og de bruker mye tid hver dag på å veksle mellom å være inne og ute. Hvilke situasjoner og aktiviteter i garderoben gir rom for matematisk tenking? På denne siden finner du konkrete ideer og inspirasjon som hjelper deg å kjenne igjen, videreføre og utvide matematisk utforskning og samtale i garderobesituasjonen.

Individuelt arbeid

 • Tenk gjennom en typisk garderobesituasjon. Hva snakker du og barna om i garderoben? Hvilke matematiske begreper eller ideer løfter du frem sammen med barna? I hvor stor grad skjer det utforskning i garderoben (for eksempel at barna prøver en voksen sin sko)? Skriv ned tankene dine.
 • Les Matematiske muligheter i garderoben
 • Skriv ned minst fem ulike matematiske ideer eller begreper som du tilføyer lista di fra første punkt. 

Gruppearbeid 1

 • La alle i gruppen få presentere sine tanker fra det individuelle arbeidet. Kommenter på hverandres innspill underveis, og diskuter dem i lys av kapittelet om "Antall, rom og form i rammeplanen.
 • Lag en liste hvor dere samler og sorterer de matematiske begrepene og ideene som kom frem i presentasjonene og diskuter hvordan de kan løftes frem i garderoben på en måte som er meningsfull og artig for barna.
 • Dere skal nå sammen lage en plan for tre garderobesituasjoner fremover. Dere trenger ikke planlegge hva dere skal si eller hvilken aktivitet dere skal gjøre i detalj, men hva dere skal være oppmerksomme på. Hvilke begreper kan dukke opp? Hvilke spørsmål vil dere stille? Hvilke områder innenfor matematikken vil dere ha ekstra fokus på? 

Lag gjerne en plakat i garderoben hvor dere skriver ned matematiske begreper som dukker opp i samtalen mellom dere og barna. Her kan dere også skrive ned ideer fra dere eller barna som dere ønsker å undersøke videre ved en senere anledning.

 
Utprøving med barna

 • Velg en helt vanlig garderobesituasjon en helt vanlig dag i en helt vanlig uke :) Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre denne aktiviteten i par. Ta utgangspunkt i det dere har planlagt sammen, og observer og ta notater omkring hverandres begrepsbruk og spørsmålsstilling underveis. 
 • Noter stikkord for hver av disse tre dagene. Hvilke matematiske begreper bruker dere, og hvordan responderer barna? Hva var overraskende og hva var utfordrende?  

 

Gruppearbeid 2

Felles refleksjon etter de tre dagene med utprøving i garderoben.

 • Ble samtalene i garderoben slik dere hadde tenkt under planleggingen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Se sammen på hva dere har notert. Hva er likt/ulikt? Hvordan kan dere bringe videre diskusjonene og aktivitetene dere hadde sammen med barna også i andre situasjoner i barnehagen?
 • Velg ut noen nye begreper eller aktiviteter dere ønsker å fokusere på i garderoben fremover. Samarbeid med en kollega både underveis og i felles refleksjon i ettertid.