15-åringene gjør det bedre i matematikk

De nye PISA-resultatene er offentliggjort. I matematikk er Norge blant de landene som har hatt størst fremgang i siden forrige PISA-undersøkelse i 2012.

presse_kjersti12Resultatene viser at norske 10.-klassinger i gjennomsnitt presterer noe bedre enn gjennomsnittet i OECD-landene, som Norge gjerne sammenligner seg med. I grove trekk presterer norske gutter og jenter på samme nivå.

Det er en markert nedgang i antall elever som presterer på de laveste nivåene, denne andelen har gått ned fra 22 til 17 prosent.

- PISA-resultatene viser at mye går riktig vei i norsk skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Også leder ved Matematikksenteret, Kjersti Wæge (bildet til høyre), er fornøyd, men hun understreker at jobben er ikke ferdig.

- Det er positivt at andelen elever på lavt nivå synker i Norge. Samtidig representerer 17 prosent en stor elevgruppe, sier Wæge.

- I veiledningen til læreplanen i matematikk har Matematikksenteret sagt hvordan vi mener god matematikkundervisning bør foregå for elever som presterer på lavt nivå. Det er derfor godt å se at også resultatene fra PISA-undersøkelsen viser at det skjer positive endringer, sier Wæge.

I slutten av november ble resultatene fra TIMSS-undersøkelsen offentliggjort. Undersøkelsen gjøres blant elever på 4./5. trinn og 8./9. trinn. TIMSS-resultatene var også oppløftende med tanke på matematikk, og en av konklusjonene var at de norske 5.-klassingene er best i Norden.

Se resultatene fra PISA-undersøkelsen
Se resultatene fra TIMSS-undersøkelsen

Fakta:

PISA (Programme for International Student Asessment) måler kompetanse til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag.
* PISA-undersøkelsen blir gjennomført hvert tredje år.
* Alle tre fagene er med hver gang, men naturfag er hovedområde i PISA 2015.
* Undersøkelsen er et samarbeid mellom medlemslandene i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
* 510.000 elever fra 65 land er med i PISA. Fra Norge deltar ca. 4700 elever fra 198 skoler.

(Kilder: PISA, Kunnskapsdepartementet)