Kartleggingsverktøy

Alle Teller!

"Alle teller!" er et kartleggingsmateriell på området tall og tallforståelse, nivå 1-10. Håndboka er verdifull for deg som arbeider med yngre barn, og hjelper deg til å få en grundig oversikt over omfanget av og progresjonen innenfor tall og tallbehandling. Boka inneholder mange tips og ideer til aktiviteter du kan gjøre for å arbeide med begreper i matematikken. Den gir deg også mange ideer om hva det er viktig å tenke på slik at barna oppnår en god forståelse og slik at du kan forebygge misoppfatninger og misforståelser ved gjennomtenkt og god tilrettelegging.

Materiellet består av ei håndbok med CD med tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse for 1.-10. nivå. Materiellet er utviklet av Professor Alistair McIntosh fra University of Tasmania og tilpasset skandinaviske forhold.
Klikk på bildet for å bestille.

Kartleggingsvertkøy og observasjonsmateriell

Med kartleggingsprosess menes systematisk innsamling og bearbeiding av informasjon fra flere kilder og over tid for å få et kontekstuelt og relevant bilde av barn, unge og voksnes ferdigheter, deltagelse i og læringsutbytte av opplæringssituasjoner. Til dette anvendes ulike former for kartleggingsmateriell og observasjonsmateriell. Informasjonen som søkes kan også være rettet mot opplæringssituasjoner og pedagogisk tilrettelegging.

Oversikten er ikke gjort i prioritert rekkefølge. Det henstilles til PPT og skole å samarbeide om nødvendige vurderinger. Utvalgte spørsmål å stille seg i den sammenheng finnes under.

En vesentlig anbefaling er nødvendigheten av å ta i bruk informasjonskilder som er opptatt av å bringe frem opplevd relevant informasjon, samt undersøke dypere forståelser på dynamiske og varierte måter. 

Oversikt over kartleggingsmateriell for VGO 

Oversikt over støtte- og veiledningsmateriell 

 

 

Relaterte filer