Valgfag

Ordninga med valgfag i ungdomsskolen omfatter 15 forskjellige fag.

Alle ungdomsskoler må tilby minst to ulike valgfag. Hvert valgfag har sin egen læreplan og til hver læreplan er det utarbeidet rettledninger.

Les alt om dette hos Utdanningsdirektoratet:

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/valgfag/