Evalueringsskjema konferansen Matematikk i barnehagen

For å kunne tilby en enda bedre konferanse neste år ønsker vi din tilbakemelding:

Hvor fornøyd er du med det faglige innholdet (kryss av)

1 - lite fornøyd, 6 - veldig fornøyd
Hvor mye lærte du på konferansen? (kryss av)

1 - lite,  6 - mye