Påmelding UH-seminar om matematikk i barnehagen 2021

Deltakerinformasjon

Seminarinnhold

Vil du bidra med presentasjon under UH-seminaret?

Deltakelse

Vil du delta fysisk dersom smittevernreglene tillater det?
Jeg deltar fysisk.
Jeg deltar digitalt.
Reise og overnatting må dekkes av deltaker/arbeidsgiver.
Dersom gjeldende smitteverntiltak på tidspunktet for seminaret setter begrensninger på antall mennesker som kan samles, kan det hende vi må avvise deltakere som ønsker å delta fysisk. Disse vil få beskjed i så god tid som mulig, og vi velger ut fra førstemann til påmeldingsmølla-prinsippet.