Sommerkalender 2023

Innsending av løsningsord

Har klassen arbeidet med flere kalendere? Da må du sende inn skjema med løsningsord flere ganger. En gang for hver kalender.
Kalender
1. - 3. trinn
3. - 5. trinn
5. - 7. trinn

Kontaktperson

Kontaktperson

Informasjon om skole

Skolens adresse