Bestill matematikk-plakater til klasserommet

Nyhet
/
16.08.2022
Collage av alle plakatene fra Matematikk.org
Matematikk.org har laget ti plakater som kan bidra til å skape nysgjerrighet og engasjement for matematikk, og være til støtte i undervisningen. Vi har sendt ut ett sett plakater til alle grunnskoler i Norge - her kan dere bestille flere.

De ti plakatene gir en oversikt over ulike matematiske tema, og er laget etter kompetansemålene i LK20. Plakatene inneholder forklaringer og fakta om matematikk, og kan være en støtte og et supplement til den ordinære undervisningen. 

Bestill plakater
 

Før sommeren sendte vi ut plakater til alle grunnskoler i Norge. Vi har dessverre fått noen i retur, så skoler som ikke har mottatt plakater, må også bestille direkte av oss. 

Her er plakatene 

Plakat om algebra Plakat om brøk Plakat om funksjoner Plakat om likhetstegnet  
Plakat om regneregler Plakat om tall Plakat om todimensjonale figurer Plakat om tredimensjonale figurer
Plakat om mønster Plakat om diagram

Plakatene belyser ulike tema ved hjelp av illustrasjoner, tekst og farger. Innholdet er utviklet av fagfolk ved Matematikksenteret. NTNU Grafisk senter står bak designet. 
Her er en film om produksjonen: 

Tips til bruk av plakatene 

For å gi ekstra inspirasjon, tips og råd til aktiv bruk av plakatene i klasserommet, har vi laget et tipshefte. Tipsheftet kan lastes ned her.  

Faksimile av forsida av tipshetftet til matematikkorg plakater

Produksjon og utsendelse av plakatene er sponset av Offshore NorgeAbelprisen og Matematikksenteret NTNU.