Digitale kurs: Lær mer om GeoGebra

26.02.2021
Trekanter som tegnes i GeoGebra på skjerm - sett ovenfra
Nå tilbyr vi digitale kurs til lærere på barne- og ungdomstrinn som har lyst til å lære mer om dynamisk geometri. Første kurs starter 16. mars.

Kjerneelementene i Kunnskapsløftet 2020 legger vekt på at elevene skal utforske og sammenligne. GeoGebra er godt egnet til å utforske geometriske sammenhenger. Det er lett for elevene å komme i gang, endre på figurer og å rette opp feil. I tillegg blir rette linjer rette og sirkler runde. Det gir elevene mulighet til å lage fine, dynamiske figurer. 
 

De digitale kursene er praktiske. I hvert kurs arbeider vi med utfordringer som du kan bruke sammen med elevene dine. For at alle skal ha mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill, er det maksimalt 25 deltakere per kurs. Det er en fordel med to skjermer, én til eget arbeid i GeoGebra og én til kurspresentasjonen.

Alle deltakere får tilsendt et kurshefte før kurset starter. 
Kurstidspunkt er 14.00 - 16.00. 

Kurstema Dato
Komme i gang med GeoGebra i klasserommet
Hvordan kan GeoGebra bidra til at elevene får lyst til å utforske matematikk?
16. mars
Utforske egenskapene til figurer
Hva er fordelene med å arbeide med dynamisk geometri? 
23. mars
Utforske kongruensavbildninger
Hvordan kan varierte eksempler bidra til at elevene utvikler en robust forståelse for rotasjon, speiling og parallellforskyvning?
8. april
Utforske sider og vinkler i mangekanter
Hvordan kan elevene lage visuelle bevis med GeoGebra? 
15. april
Utforske mønster i tallrekker 
Hvordan kan GeoGebra støtte elevene når de utforsker sammenhenger mellom tall? 
20.april

Du kan melde deg på enkeltkurs eller ta flere i kursrekken.
Pris for ett kurs kr. 290,- 
Pris for alle kurs kr. 1290,- 

Meld deg på kurs

Påmeldingsfrist: to dager før det aktuelle kurset.

Du vil få best utbytte av kurset hvis du har brukt GeoGebra på forhånd. Lær GeoGebra-kursene Geometri, Mangekanter og Sirkler gir et godt utgangspunkt.