Har du bidrag til Sammen om oppdraget 2018?

21.03.2018
Logo sammen om oppdraget
Sammen om oppdraget er en nettverkssamling for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. Nå ønsker vi innspill og bidrag til årets samling.

Matematikksenteret og Statped har også i år fått oppdrag om å arrangere nettverksamling for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. Samlingen er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø på matematikkvansker i Norge.

Sammen for oppdraget 2018 arrangeres 12. – 13. november på Gardermoen. Om dere har forslag til bidrag på konferansen, skriv en kort presentasjon av hva dere ønsker å bidra med og hvem dere er. Representanter fra Matematikksenteret, Statped, UH-sektoren og PPT, vil velge ut bidrag og sette sammen programmet.

Etter samlingen i 2017 fikk vi følgende innspill for årets nettverk:

 1. Kartlegging/utredning

  1. Analyse av nasjonale kartlegginger, tidlig innsats og tiltak.
  2. Kartleggingsmateriell - ulike typer og hva de kartlegger - hvorfor – hvordan
  3. Dyskalkuli - hva skal vi se etter og hvordan kan vi konkret hjelpe
  4. Fokus på "normal" matematikkutvikling hos barn. Hvor er kritiske punkter i utviklingen vi må være obs på?
    
 2. Tiltak for å bedre opplæringa
  1. Hvordan endre etablert praksis hos matematikklærere?
  2. Hvordan ser god undervisning i matematikkfaget ut i praksis?
  3. Hvordan arbeide (konkret) med elever som har matematikkvansker? Mer spisset mot de svakeste.
  4. Erfaringer fra noen som har jobbet med elever som presterer lavt og som har lykkes godt.
    
 3. Presentasjon av ny forskning

   

Bidrag knyttet til disse punktene vil bli prioritert.

Bidrag sendes til Olaug Lona Svingen, olaug.svingen@matematikksenteret.no innen 7. mai, 2018.

Kompetansemiljøene som arbeider med matematikkvansker er Statped, PPT og utviklingsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner.  I tillegg er det flere miljøer i UH-sektoren som jobber med tematikken.