Kengurukonkurransen 2018 - påmeldingen er åpen!

12.02.2018
grønn og blå kenguru
Hvert år, hver tredje torsdag i mars, starter Kengurukonkurransen. Dette er en begivenhet som skal motivere og inspirere elever til å bli glade i matematikkfaget – og alle elever fra 4. til 10. trinn kan delta!

Kengurukonkurransen er en internasjonal matematikkonkurranse som i Norge arrangeres av Matematikksenteret. Det er læreren som melder på sine elever og som må registrere elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge. Omtrent 12000 elever deltar hvert år, og de elevene som skårer høyest, vinner et brettspill. Læreren avgjør selv når konkurransen gjennomføres i klassen, men resultatene må være registrert innen 13. april 2018. 

Den nasjonale konkurransen er individuell, men skoler kan også arrangere en intern konkurranse – med sine egne spilleregler. Mange skoler bruker anledningen til å arrangere "Skolens matematikkdag" slik at elevene kan samarbeide om å løse Kenguruoppgaver.
 

Påmeldingsfrist er 14. mars kl. 12.00.