Novemberkonferansen og konferansen Matematikk i barnehagen blir utsatt

25.06.2020
Folk fra Novemberkonferansen
Vi har etter en grundig vurdering besluttet å utsette begge våre konferanser i 2020.

Årsaken er at det blir vanskelig rent praktisk å gjennomføre konferansene på grunn av smittevernreglene. Vi beklager dette på det sterkeste.

Novemberkonferansen skulle vært arrangert 24.-25. november, og konferansen Matematikk i barnehagen, 26. november.

Novemberkonferansen 2021

Over 500 lærere besøker Novemberkonferansen hvert år, og får med seg plenumsforedrag og et femtitalls verksted med teoretisk og/eller praktisk innhold.

I 2021 arrangeres konferansen den 30. november – 1. desember. Både tema og innhold vil bli omtrent det samme som i 2020, og dreie seg om de nye læreplanene. 

Konferansen Matematikk i barnehagen 2021

Matematikk i barnehagen ble første gang arrangert i 2019, og samlet 200 barnehagelærere, pedagoger, assistenter og forskere som fikk faglig påfyll og ble inspirert til glede og entusiasme for matematikk i barnehagen.

Matematikk i barnehagen 2021 arrangeres 2. desember 2021. Også her vil mye av det planlagte innholdet i 2020, videreføres. 

Forberedelser til ny læreplan

Realfagsløyper har vi laget kompetanseutviklingspakker som kan være nyttige i forberedelser og bruk av ny læreplan:

Matematisk kompetanse
​​​​​Barnetrinn
Ungdomstrinn
Videregående 

Læreplanforståelse
Barnetrinn 
Ungdomstrinn
Videregående

Dybdelæring
Barnetrinn
Ungdomstrinn
Videregående