Nytt støttemateriell: Hvordan bruke resultater og innhold fra nasjonale prøver i regning?

Nyhet
/
30.09.2022
Faksimile av forsida på nasjonale prøver
Omtrent 180 000 elever i Norge har nå gjennomført nasjonale prøver. Vil du vite mer om hvordan du kan følge opp resultatene, og hvordan du kan bruke oppgaver fra nasjonale prøver i undervisningen? På våre nettsider har vi nå utviklet støttemateriell som kan være nyttig i dette arbeidet.

Oppgaver fra nasjonale prøver i regning har høy kvalitet, gjennom at de er nøye kvalitetssikret og prøvd ut i flere omganger. Dette gjør at de egner seg godt til bruk i klasserommet.

Vi har derfor laget en nettside med støttemateriell til videre arbeid med nasjonale prøver. På siden www.matematikksenteret.no/nasjonaleprøver finner du blant annet informasjon om:

  • Hva er det å kunne regne som grunnleggende ferdighet?
  • Hvordan blir nasjonale prøver til?
  • Hvordan bruke oppgaver fra nasjonale prøver i undervisning?
  • Hvordan følge opp resultatene i lærerkollegiet
  • Fagsider – støttemateriell knyttet til fag med den grunnleggende ferdigheten å kunne regne
     

Gå til støttemateriell for nasjonale prøver 
 

 

Egne sider for hvert fag

Faksimile av fagsidene under nettsidene om nasjonale prøver

Vi har utviklet en egen side for alle fag hvor det å kunne regne er en grunnleggende ferdighet. Her kan du som faglærer lese om hva å kunne regne er i ditt fag og eksempler på oppgaver fra nasjonale prøver som er relatert til kompetansemål i faget. I tillegg presenterer vi aktiviteter som kan utvikle elevene regneferdighet samtidig som de ivaretar fagets egenart. Aktivitetene tar utgangspunkt i kompetansemål i faget. Lenker til fagene finner du under «Relaterte lenker».

Følg opp resultatene i lærerkollegiet

Selv om matematikklæreren har et spesielt ansvar for å kunne regne som grunnleggende ferdighet, er det enklere å utvikle elever med god kompetanse i å kunne regne hvis alle faglærere drar i samme retning. Vi har derfor utviklet støttemateriell som viser hvordan dere kan analysere resultatene med hensyn til lokale forhold, elevens forutsetninger, undervisning og satsingsområder – og jobbe sammen for å få det beste ut av nasjonale prøver. «Gevinsten» er å utvikle elever med god kompetanse i å kunne regne.

Hvordan følge opp resultatene 
 

I nasjonale prøver i regning måles de tre delferdighetene; gjenkjenne og beskrivebruke og bearbeidereflektere og vurdere. I støttemateriellet som er utviklet til de ulike fagene, finner du beskrivelser av hvordan du kan jobbe videre med disse.

I denne filmen kan du se hvordan vi jobber med delferdighetene når vi løser en oppgave fra nasjonale prøver. 

Matematikksenterets rolle

Matematikksenteret utvikler de nasjonale prøvene i regning, og støttemateriell til lærere, på oppdrag fra Utdanningdirektoratet. Dette oppdraget har vi hatt siden 2002.