Nytt tilbud i virtuelt klasserom

04.10.2016
Mange lærere opplever elever som har behov for ekstra utfordringer. Det tar Matematikksenteret på alvor. Den Virtuelle Matematikkskolen (DVM) tilbyr nå et nytt opplegg som går i dybden av faget.

DMV-pluss er stikkordet for deg som lærer. Her finnes et nettbasert opplegg for de som har Eskil Brasethkommet lengst i matematikk på ungdomsskoletrinnet. Tilbudet er basert på den samme læreplanen som de andre elevene, men går mer i dybden.

- Vi fokuserer på matematiske problemløsningsoppgaver der samhandling og kommunikasjon er viktig for å løse problemene. Elevene skal få mulighet til å utvikle sin matematiske kompetanse i samarbeid med andre som også ønsker faglige utfordringer, forklarer Eskil Braseth (bildet til høyre). Han er primus motor for satsingen ved Matematikksenteret.

Samarbeid med IKT-senteret

IKT-senteret er ansvarlig for Den Virtuelle Matematikkskolen. DVM-pluss er utviklet sammen med IKT-senteret, og er tredje tilbud innen matematikk i DVM-familien. Fra før finnes DVM-U og DVM-1T.

DVM-U er opplegg som henvender seg til elever som trenger ekstra støtte i matematikk. DVM 1T er i likhet med DVM-pluss rettet mot elever som har behov for større utfordringer.

- Forskjellen på 1T og pluss er at førstnevnte er basert på at elevene jobber med pensum fra videregående og legger opp til at elevene skal gå opp til eksamen som privatister i faget 1T - samtidig som han eller hun fullfører ungdomsskolen. DVM-pluss bruker kompetansemålene for ungdomstrinnet, forklarer Braseth.

Tilbud til høyt presterende elever

I det virtuelle klasserommet vil elevene ha tilgang til en nettlærer. Læreren gir oppgaver og legger til rette for samhandling med andre elever som deltar i den nettbaserte klassen. – Vi tar undervisning og opplæring som vi vet fungerer godt i klasserommet, og plasserer den i et virtuelt klasserom. DVM-pluss er en hjelp til lærere som har enkeltelever som har kommet mye lenger enn de andre i matematikk, sier Braseth.

Tilrettelegging av undervisningsopplegg for såkalt høyt presterende elever er en viktig del av den gjeldende realfagstrategien, som ble vedtatt i Stortinget i 2015.

- I inneværende skoleår tester vi ut DVM-pluss på 84 elever. Nå trenger vi å komme i kontakt med skoler, lærere og elever som vil være med i det første prøveåret. Meld dere på i dag, oppfordrer Eskil Braseth.

Gratis deltakelse - meld på i dag

Matematikksenteret og IKT-senteret søker nå etter elever som vil være med på DVM-pluss. Det er ungdomsskolen som søker om å få delta i prosjektet. Deltakelse er gratis.

Det er fortsatt ledige plasser.  Opptaket vil fortsette inntil DVM-Pluss er fulltegnet. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding

 

FAKTA:

Den Virtuelle Matematikkskolen søker ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikkfaget til DVM-pluss.

Senter for IKT i utdanningen og Matematikksenteret ønsker å prøve ut tilpasset undervisning til elever som ønsker større utfordringer i matematikk, men som ønsker å følge et ordinært skoleløp.

DVM-pluss er et nettbasert tilbud til elever på ungdomsskolen med høy måloppnåelse som ønsker større utfordring i matematikkfaget. I utgangspunktet vil det være elever med karakterene 5 eller 6, men det kan også kunne gjelde elever med karakteren 4. Elevene skal gjennom sin deltakelse dele og uttrykke matematiske ideer og samtale om matematikk med andre elever, både skriftlig og muntlig. Det er viktig at ungdomsskolen velger ut elever som møter forutsetningene og kan delta gjennom hele utprøvingen.

DVM-pluss er ment for å være et supplement for elever som trenger en ekstra utfordring i matematikk, og som ønsker å følge et ordinært skoleløp. Undervisningsaktivitetene skjer i DVMs plattform og i et virtuelt klasserom. DVM-pluss fokuserer på matematiske problemløsningsoppgaver. Mange elever opplever tradisjonell undervisning, der læreren presenterer et nytt emne og elevene så regner øvingsoppgaver til dette emnet, gjerne med mye individuelt arbeid, som lite utfordrende.

DVM-pluss tilbyr en undervisning som er annerledes: oppgaver som utfordrer til egne resonnementer, kommunikasjon med andre både skriftlig og muntlig, bruk av ulike representasjoner og matematisk notasjon, til å se mønster og generalisere. Målet er at elevene utvikler sin matematiske kompetanse ved å arbeide med problemløsningsoppgaver som legger til rette for utvikling av nye strategier, resonnering og argumentasjon, og kommunikasjon med andre elever om matematikk. Med bakgrunn i dette baseres DVM-pluss på matematiske problemløsningsoppgaver.

DVM-pluss tilbyr:

  • Fire spennende problemløsningsoppgaver som skal løses sammen med elever fra hele Norge
  • Undervisning og samarbeid i et virtuelt klasserom og i DVMs plattform
  • Nettlærere som veileder og gir tilbakemeldinger på elevenes løsningsstrategier.
  • Dagsseminar for lærere
  • Oppstart november 2016

Dette kreves for å være med:

  • Eleven må ønske å dele og uttrykke matematiske ideer og samtale om matematikk med andre elever, både skriftlig og muntlig
  • Ungdomsskolen må være tilknyttet FEIDE og elevene må ha e-postadresse
  • Nødvendig IKT-infrastruktur være på plass, dette innebærer datamaskin med en nyere nettleser, usb-hodetelefoner med mikrofon, web-kamera og god internettforbindelse
  • Elevene og skolen må gi tilbakemeldinger på tilbudet