Takk for en matemagisk uke!

29.11.2019
En "matematikk-maskin" på scenen
700 lærere har denne uka besøkt Trondheim i anledningen Novemberkonferansen og konferansen Matematikk i barnehagen.

Novemberkonferansen er en svært populær arena for lærere i Norge, og samler 500 matematikklærere fra hele Norge til Trondheim. I år var tema «Kickstart på kjerneelementene», og målet var å inspirere lærere til å møte forberedt når de nye læreplanene kommer i 2020. I løpet av de to dagene konferansen pågikk kunne deltagerne velge mellom 40 verksteder og flere plenumsforedrag. Novemberkonferansen ble arrangert den 26.-27. november 2019. 

Deltok du på konferansen? Vi vil gjerne ha din tilbakemelding:

Evalueringsskjema

Se glimt fra Novemberkonferansen 2019: 

"Matematikk i barnehagen" ble arrangert for første gang i 2019. Konferansen var et resultat av stor etterspørsel etter en arena for faglig påfyll og inspirasjon for å jobbe bedre med matematikk i barnehagen. De 200 deltagerne fikk møte forskere og ansatte i barnehager, som delte erfaringer, kunnskap, aktiviteter og ideer rundt matematikk.
Under konferansen Matematikk i barnehagen ble matematiske aktiviteter for barnehage på Mattelist.no, lansert! 

Deltok du på konferansen Matematikk i barnehagen? Vi vil gjerne ha din tilbakemelding:

Evalueringsskjema

Her er noen av opplevelsene fra konferansen: