Tilbud til skoler og kommuner: Digitale kurs i Alle Teller

Nyhet
/
11.01.2022
Illustrasjon AlleTeller!
AlleTeller! kan bidra til mer tilpasset undervisning i matematikk. Vi tilbyr nå digitale kurs for skoler og kommuner som ønsker å gi sine lærere mer kompetanse i dette kartleggingsmaterialet.

De digitale kursene består av gjennomgang av relevant informasjon, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper. Vi vil også vise eksempel på hvordan dere kan få mest mulig utbytte av AlleTeller! i undervisningen. Målgruppe er lærere i grunnskolen. 

I kurset vil vi ha fokus på:

  • hvordan håndboka Alle Teller! er bygd opp
  • koblinger mellom håndboka og hver enkelt oppgave i kartleggingstestene
  • kartleggingstestene, både i papirversjon og i digital versjon
  • hvordan logge inn, opprette test og legge til elever i de digitale kartleggingsprøvene i www.alleteller.no

Hvert kurs har en varighet på ca. 1,5 time. Pris er: 
Over 10 deltakere: kr. 300, per deltaker
Under 10 deltakere: kr. 3000,- for et kurs

Vi kan også tilpasse kurs til de ulike skolene og kommunenes behov.
For spørsmål og bestilling, ta kontakt med May Renate Settemsdal. 

Kartleggingsmaterialet AlleTeller!

Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse, og en håndbok med veiledningsmateriell som forklarer hvordan lærere kan hjelpe elevene bort fra eventuelle misoppfatninger som testene avslører. Materialet inneholder tester for nivå 1 til nivå 10 i tallforståelse, og kan passe for elever fra 1. trinn i grunnskolen til elever i videregående skole.