Velkommen til nettverkssamling om matematikkvansker

03.09.2018
Logo sammen om oppdraget
Fulltegnet! Nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" retter seg mot kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker.

Nettverkssamlingen er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø på matematikkvansker i Norge. Målet er å utnytte og utvikle den kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Nettverkssamlingen arrangeres 12. og 13. november på Gardermoen. 

Under årets konferanse er det ny forskning, kartlegging, utredning og tiltak for bedre opplæring for elever som presterer lavt i matematikk som står i fokus. En viktig del av programmet vil også være å se på hvilke muligheter som finnes for å utvikle robuste fagmiljøer lokalt i regionene. 

Målguppen er Universitets- og høyskolemiljøer som arbeider med matematikkvansker, Statped, PPT og utviklingsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner.

Konferansen er nå fulltegnet! Ta kontakt med Randi, rih@matematikksenteret.no dersom du lurer på noe.