Vi forbedrer nettsidene

06.05.2018
Faksimile av nettsidene til Matematikksenteret
Vi jobber nå med å endre strukturen på www.matematikksenteret.no. Arbeidet kan medføre at lenker ikke fungerer som de skal, og at enkelte sider tas ned i en kort periode. Vi håper på forståelse for at nettsidene er noe ustabile mens vi jobber med dette.

Nye www.matematikksenteret.no ble lansert i desember 2017. Etter lansering så vi at sidene ikke fungerte helt etter intensjonen. Vi gjennomfører derfor endringer som vil gi en bedre brukeropplevelse og en mer logisk struktur på innholdet.

Vi håper på forståelse for at nettsidene er noe ustabile mens vi jobber med endringene, og vil gjerne ha tilbakemeldinger om dere finner feil og lenkebrudd vi kan ha oversett. Kontakt oss på ms@matematikksenteret.no.