Vil du bidra på Novemberkonferansen 2019?

19.02.2019
Logo novemberkonferansen blått tre på hvit bakgrunn
Vil du bidra på Novemberkonferansen 2019? Konferansen har fått navnet "Kickstart på kjerneelementene" og skal inspirere lærere til å møte de nye læreplanene godt forberedt, med entusiasme og iver i 2020.

Vi håper at innholdet i Novemberkonferansen 2019 skal gi lærerne mulighet til å glede seg, og tyvstarte på å arbeide med kjerneelementene som styrende for undervisningen. Konferansen arrangeres 26. og 27. november i Trondheim. 

Kjerneelementer i matematikk

 • Utforsking og problemløsing
 • Modellering og anvendelser
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
 • Matematiske kunnskapsområder

Programmering og algoritmisk tankegang blir også en del av faget.​​​​ Les mer om kjerneelementene på regjeringen.no.

Vi søker verkstedsbidrag som fokuserer på ett eller flere av følgende punkter:

 • Forsknings­resultater og gode eksempler på hvordan læreren kan engasjere elevene i arbeidet med kjerneelementene. 
 • Hvilke grep må læreren gjøre for å få elevene til å utforske, tørre å gjøre feil, resonnere, argumentere for og begrunne sine ideer og løsninger, kunne bruke ulike representasjoner, abstrahere og generalisere innenfor alle de matematiske kunnskapsområdene?
 • Hvordan kan algoritmisk tenking og programmering være med på å styrke elevenes forståelse av matematikk, og bidra til å oppøve evnene til logisk tenking og resonnement? 
 • Hvordan skal vi forstå hva som ligger i beslutningen om at programmering og algoritmisk tenking skal integreres i matematikkfaget på alle nivå? 

Verkstedene kan knyttes opp mot konkrete læringskontekster og matematiske temaer.

Vi ber om bidrag til verksted på 80 minutter der tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet, eller en kombinasjon av presentasjon (maks 15-20 minutter), aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt på at verkstedene må være aktivitets- og/eller diskusjonsbaserte. Rene foredrag vil ikke bli godkjent.

I første omgang ønsker vi følgende:

 • Forslag til tittel på verkstedet
 • Kort presentasjon av verkstedsholder med bilde
 • En kort beskrivelse av verkstedet (ca. 200-300 ord)
 • Hvilken målgruppe (småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn, videregående, alle)
 • Maks antall deltakere

Alle som får godkjent verksted kan bli spurt om å holde det to ganger i løpet av konferansen. Dette for at så mange som mulig skal få mulighet til å delta på det de ønsker.

Vi betaler ikke honorar, men dekker konferanseavgift, reise og opphold for de som får sitt bidrag antatt.

Send inn ditt forslag til konferanse@matematikksenteret.no  innen 23. april 2019.

Vi gir tilbakemelding innen 9. mai.