Vil du teste nettsider for yrkesfag?

12.04.2019
Måling av diamater på en sylinder
Vi ønsker testere som kan hjelpe oss å sikre gode utviklingspakker for kompetanseheving i yrkesfagene.
Vi lager nå kompetanseutviklingspakker som retter seg mot yrkesfagene i videregående skole. Tema er yrkesretting og relevans i matematikk. Nå trenger vi hjelp av matematikklærere og skoleledere på yrkesfag til å teste innhold og logikk i pakkene. Har du lyst?

De nye kompetanseutviklingspakkene fra Matematikksenteret skal legge til rette for en skolebasert utviklingsprosess, og for å sikre at vi utvikler innholdet i riktig retning, trenger vi noen til å gå gjennom innholdet sammen med oss. Vi trenger hjelp fra både matematikklærere på yrkesfag og ledere på videregående skoler med yrkesfag. Resultatet fra testingen vil føre til at vi kan optimalisere produktet og dermed forsikre oss om at vi når målgruppen på best mulig måte. 

Gjennom testingen ønsker vi å finne ut:  

  • om innholdet forstås og fungerer etter intensjonen  

  • om strukturen på innholdet er logisk for målgruppen 

  • om bruk av språk og fagbegrep oppleves som riktig 

Testpersonene vil få tilsendt elektronisk spørreskjema, og må delta på testing i Trondheim i løpet av juni.   

Matematikksenteret dekker alle utgifter til reise- og opphold. Skolen vil også få dekket utgifter til vikar etc.    

Vi kommer ikke til å kontakte alle som melder sin interesse, og vil i første omgang plukke ut inntil 6 personer som vi inviterer til å delta i testingen. Disse personene vil bli kontaktet innen 25. mai. 

Gå til påmeldingsskjema