Harald André Øye Sande (Perm. 2023)

Portrett av Harald Sande

Universitetslektor

Utdanning

  • 2017-2018 – Naturfag 2 (8.-13. trinn, videreutdanning for lærere)
  • 2007-2012 – Master i matematikkdidaktikk (4-årig allmennlærerutdanning med fordypning i naturfag og matematikk, hvor 4. og et 5. tilleggsår var masterstudie)

Yrkeserfaring

2012-2018: Lektor ved Sunnland skole

Mine oppgaver på senteret

  • Programmering i matematikk
  • Ny eksamen
  • MatteLIST
  • Abelkonkurransen
  • Diverse IT og kommunikasjon