Lise Øklend

Portrett av Lise Øklend

Høgskolelærer

Utdanning

  • Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim (2000-2003)
  • Idrett grunnfag, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal (2002-2004)
  • Norsk for ungdomstrinnet, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim (2003-2004)
  • Norsk som andrespråk, NTNU (2004-2005)
  • Lese-og skriveopplæring med vekt på småtrinn og mellomtrinn, Høgskulen i Volda (2005-2006)

Yrkeserfaring

  • Lærer Å skole, Meldal kommune (2004-2010)
  • Lærer Grefstad skole, Meldal kommune (2010-2013)
  • Lærer Meldal barne- og ungdomsskole, Meldal kommune (2013-)
  • Prosjektmedarbeider, Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringa (2019-)

Mine oppgaver på senteret

Utvikle oppgaver o.l. til Adapt Vurder