May Renate Settemsdal (permisjon 01.01. - 31.12.2023)

May Renate Settemsdal

Universitetslektor

Utdanning

  • Hovedfag i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder og NSMO
  • Fordypning matematikk og naturfag ved Høgskolen i Sør- Trøndelag
  • Allmennlærerutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Yrkeserfaring

Leverte hovedfagsoppgaven min 1. juni 2004, og samme dag begynte jeg i jobben som prosjektmedarbeider i Simplicatus, firmaet som leverer Ingvill M. Stedøys Matematiske Koffert. Jobben der gikk ut på å  samarbeide tett med Ingvill om å prøve ut og skrive ned oppleggene til Småtrinnskofferten. Det var utrolig lærerikt og utviklende! Hele perioden var jeg så heldig å få ha kontor her på Matematikksenteret, og fikk være en del av miljøet her.

1.august 2005 starta jeg i jobben her på Matematikksenteret, og jeg stortrives!

Arbeidsdagene er veldig varierte og innholdsrike. Mye arbeid går med til implementering av matematikkplanene i Kunnskapsløftet, både i form av utvikling og spredning av nye undervisningsopplegg, og langsiktige kompetansehevingsprosjekt i mange kommuner rundt i landet. Mer detaljert beskrivelse av mine arbeidsoppgaver følger under.