Ole Johansen

Ole Johansen

Universitetslektor, Prosjektmedarbeider Læringsstøttende prøver Vg1

Utdanning

    • Cand. scient i realfagsdidaktikk, UiO
    • Cand. mag i matematikk, informatikk og fysikk, UiO
    • PPU, UiO

Yrkeserfaring

2006-                  Spesialkonsulent i Matematikk, Videregående skole, UDE, Oslo
2005-2008          Utvikling av lærebøker i matematikk, DAMM og Det Norske Samlaget
2004-                  Nasjonale prøver i regning og Læringsstøttende prøver i regning Vg1, NSMO
2004-                  Kursholder Alle Teller! og misoppfatninger i matematikk, matematikkdidaktikk,
                           etnomatematikk og minoritetsspråklige elever
2004-2006          Nettverksleder i matematikk for 12 grunnskoler, UDE, Oslo
2004-2006          Øvingslærer HiO
1997-                  Lektor i ungdomsskolen, Oslo

Mine oppgaver på senteret

Arbeider med Læringsstøttende prøver i regning, Vg1, herunder analysearbeid med SPSS og IRT.