Ressurspersoner

Senteret har som en av sine hovedoppgaver å spre kvalitetssikrede gode undervisningsopplegg til skoler og lærere på en rask og effektiv måte, som igjen vil føre til økt kvalitet på matematikkopplæringen på alle nivå i grunnopplæringen og lærerutdanningen. 

Ressurspersonene samles hvert år til et seminar ved senteret, der de utveksler erfaringer, blir oppdatert på aktuelle prosjekter og forskningsresultater og får nye impulser. 

Under er alle ressurspersonene listet opp. De kan kontaktes direkte, eller via senteret (kontakt@matematikksenteret.no)

Ressursperson Skole

Fylke

Toril Sivertsen Bakken Tolga skole Hedmark
Marte Thoresen    
Hanne Hafnor Dahl Fagkonsulent, Utdanningsadministrasjonen Oslo Oslo
Stig Eriksen Dahlske videregående skole  Agder
Brynhild Farbrot Bogstad skole Oslo
Svein Anders Heggem Lillesand ungdomsskole og Fag- og utviklingsavdelingen, Oppvekstsektoren, Kristiansand Agder
Tor Espen Kristiansen Stord videregåande skule Hordaland
Gerd Nilsen Furnes ungdomsskole Hedmark
May Else Nohr Fagkonsulent, Utdanninsadministrasjonen Oslo Oslo
Inger-Lise Risøy Krokstad skole Buskerud
Tone Skori Billingstad skole Akershus