Tone Skori

Tone Skori
Arbeidssted: Bærum Kommune, PPT - Forsterketgruppen
Adresse: Grorudenga 1 1350 Lommedalen
E-post: tonskori@online.no
Telefon: 67 87 62 00
Mobil: 905 34 933

Utdanning

 • Bedriftsøkonom fra BI
 • Faglærer kroppsøving
 • Årsenhet i matematikk 
 • Etterutdanning i matematikkdidatikk for barnetrinnet
 • Spesialpedagogikk
 • Lesing

Yrkeserfaring:

 • Kontorassistent ved Det Juridiske Fakultetet, UIO
 • Øraker Skole, Oslo
 • Idrettskonsulent på Attføringssentret i Rauland (AIR)
 • Huseby skole, Oslo
 • Lesterud skole, Bærum
 • Rådgiver i regning, Bærum Kommune

Kursledelses- og prosjekterfaring:

 • Nettverksleder i Oslo kommunes matematikksatsing MATEMAtakkTIKK, 2004 -2007
 • Bygd opp matematikkskap med ulike konkretiseringsmateriell på Huseby skole, samt satt sammen matematikk-kasser til bruk i hvert klasserom
 • Kurset lærere ved Huseby skole
 • Ekstern vurderer på NP i 2005
 • Holdt kurs på skoler og kommuner for NSMO fra 2005
 • Holdt kurs for Lamis på sommerkurs og på kurskvelder for lokallaget
 • Vært med i Prosjektet fra Ord til handling (2006-2009) på Lesterud skole
 • Kurs for Gyldendal kompetanse

Nøkkelkvalifikasjoner:

Opptatt av gode undervisningsopplegg for å øke forståelsen, engasjementet og motivasjonen hos elevene

Kartleggingsverktøyet Alle teller

Matematikkompetanse – grunnleggende ferdigheter