Ressurspersoner

Norgeskart med beskrivelse av hvem som er ressurspersoner og hvor de holder til
Senteret har som en av sine hovedoppgaver å spre kvalitetssikrede gode undervisningsopplegg til skoler og lærere på en rask og effektiv måte, som igjen vil føre til økt kvalitet på matematikkopplæringen på alle nivå i grunnopplæringen og lærerutdanningen. 

Ressurspersonene samles hvert år til et seminar ved senteret, der de utveksler erfaringer, blir oppdatert på aktuelle prosjekter og forskningsresultater og får nye impulser. 

Under er alle ressurspersonene listet opp. De kan kontaktes direkte, eller via senteret (kontakt@matematikksenteret.no)

Ressursperson Skole

Fylke

Toril Sivertsen Bakken Tolga skole Hedmark
Marte Thoresen   Nordland
Hanne Hafnor Dahl Fagkonsulent, Utdanningsadministrasjonen Oslo Oslo
Stig Eriksen Universitetet i Agder, Kristiansand Agder
Brynhild Farbrot Bogstad skole Oslo
Svein Anders Heggem   Agder
Tor Espen Kristensen Stord videregåande skule Hordaland
Gerd Nilsen Furnes ungdomsskole Hedmark
May Else Nohr Fagkonsulent, Utdanninsadministrasjonen Oslo Oslo
Inger-Lise Risøy Krokstad skole Buskerud
Tone Skori Billingstad skole Akershus