Samfunnsoppdrag

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Fra tildelingsbrevet til NTNU, vedtatt av Kunnskapsdepartementet desember 2017.

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for matematikk i barnehagen og skolen. Senteret skal videre bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning.

Matematikksenteret har følgende oppdrag:

  • utvikle ressurser og modeller for kompetanseutvikling i barnehager og skoler
  • forskningsformidling
  • være tett på praksisfeltet og arbeide forsknings- og praksisbasert
  • bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket.
  • bidra til kompetanseutvikling i barnehager og skoler
  • støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene
  • være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor matematikk og den grunnleggende ferdigheten regning

Senterets målgrupper er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.