Nasjonale prøver i regning
Nasjonale prøver i regning gjennomføres årlig på 5., 8. og 9. trinn. Matematikksenteret utvikler prøvene og støttemateriell til lærere, på oppdrag fra Utdanningdirektoratet.

God kompetanse i å kunne regne er avgjørende for å kunne ta hensiktsmessige avgjørelser på en rekke områder i dagliglivet, og en forutsetning for å nå kompetansemål i mange fag. Her finner du informasjon om hvordan du kan utvikle elevenes grunnleggende ferdighet å kunne regne, med utgangspunkt i innhold og resultater fra nasjonale prøver.