Hvordan bruke oppgaver fra nasjonale prøver i undervisning?

Elever som står i et klasserom. Noen jobber på en tavle ved veggen.
Oppgaver fra nasjonale prøver i regning har høy kvalitet, gjennom at de er nøye kvalitetssikret og prøvd ut i flere omganger. Dette gjør at de egner seg godt til bruk i klasserommet.

Se film hvor matematikklærer Kay Ronny Dahl deler erfaringer om hvordan han benytter oppgaver fra nasjonale prøver i undervisningen. 

Eksemplet nedenfor viser noen forslag til spørsmål som kan egne seg for gruppediskusjoner med utgangspunkt i oppgave 13 fra NP5 2022. Du kan lese mer om oppgaven, og hva å kunne regne som grunnleggende ferdighet er i matematikk her

NP 5 oppgave 13

Forslag til spørsmål for gruppediskusjoner: 

  • Hvilken informasjon er avgjørende for å løse oppgaven? 
  • Hvordan kan vi matematisere problemet? 
  • Hvilke strategier er effektive for å løse denne oppgaven? 
  • Løsninga i denne oppgaven er 40. Kan vi beskrive tre strategier for å vise at løsninga er 40? 
  • Er det noen av svaralternativene vi umiddelbart kan utelukke? 
  • Hvordan kan elever som har svart alternativ 2 ha tenkt? 

Noen av spørsmålene er generelle, mens andre må tilpasses for å passe til andre oppgaver.