Can we afford it?

Opplegget er opprinnelig utviklet av Fremmedspråksenteret.

I dette opplegget skal elevene planlegge en fotballtur til London. Elevene kan eventuelt velge et annet tema, for eksempel en konsert på The O2 Arena, Royal Albert Hall eller The SSE Arena Wembley i London. De skal finne ut hva reise, opphold og billetter koster og sette opp et kostnadsoverslag i NOK. Dette skal presenteres i en skriftlig tekst, og konklusjonen skal ta stilling til: Can we afford it? 

Hovedfokuset i opplegget er på den grunnleggende ferdigheten å kunne regne, men her må også elevene bruke digitale ferdigheter, lesing og skriftlig kommunikasjon.

Hovedområder

Opplegget kan knyttes til alle hovedområdene i læreplanen for engelsk.

Aktuelle kompetansemål etter 10. årstrinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Språklæring

- vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig, og bruke dem i egen språklæring

Muntlig kommunikasjon

- forstå og bruke ulike uttrykk for tall og andre data i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

- skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon

Kultur, samfunn og litteratur

- samtale om og formidle aktuelle og faglige emner

Forslag til læringsmål for eleven

Jeg skal kunne:
- søke etter og bruke relevant informasjon på internett
- lese grafiske framstillinger og evt. konvertere til norske måleenheter
- konvertere priser til norske kroner (NOK)
- lage en poster og skrive en argumenterende tekst som inkluderer kostnadsoverslag

Beskrivelse av opplegget

Tuning in:
Take a few minutes reading this short and humorous article by David Nikel: The Norwegian Obsession With English Football from Life in Norway
Make pairs. Give at least three reasons, according to Mr. Nikel, why so many Norwegians are interested in English football. If you have your own favorite team, try to convince your fellow student that your team is the best to follow.

Assignment:
Part 1: Together with three friends make a plan for a football trip to England to watch your favorite team play on their home ground. Use English web-sites, set up a budget and make it as cheap as possible. All prices should be in NOK. Be critical to the web site information: who gives the information, how is information presented, e.g. prices including VAT, additional fees, payment conditions?  

You may have to consider: When to travel (-and that there are no matches in the summer!), prices at the stadium, where to eat, how to find the best airline tickets and cheap lodging.

Make an A3 poster including the most important information from your text for display in the classroom. Make a vote in class on which group has the best plan, web sites and budget and discuss why.

Part 2: Write a persuasive text to convince your parents that they should sponsor your trip. The text should include a plan, a budget and a conclusion: Can we afford it?
Your text will be evaluated by your teacher. To help you get started on your text you may find this website helpful: Persuasive Writing Word Mat

Det er mulig å bytte ut den skriftlige teksten med en muntlig, digital presentasjon og dermed øke fokuset på digitale ferdigheter.

Det er også mulig å bruke denne idéen til liknende oppgaver, som f.eks.: Konsert i London, Handletur til Liverpool, backpacking i Australia, med bil langs vestkysten av USA, historiske steder i New York osv.

Vurdering

Opplegget gir muligheter for differensiering. Elever som lett går seg vill på nettet, kan få oppgitt hvilke nettsteder de skal bruke (se forslag til lenker); andre elever skal søke fritt. Kriterier er oppgitt i oppgaveteksten til elevene, og det er naturlig at lærer vurderer ut fra disse kriteriene. Det skriftlige resultatet kan følges opp med muntlige, individuelle høringer, hvor svakt-presterende elever kan få vite på forhånd noen spørsmål de vil få.
Resultatet vurderes etter flg. kriterier:
• Er kostnadsoverslaget realistisk og nøyaktig og konverteringene til NOK og eventuelle målenheter korrekte?
• Har elevene vært selvstendige og kritiske i nettbruken?
• Er den skriftlige teksten relevant/kommuniserer den i forhold til oppgaveformuleringen? 

 

Forslag til lenker

Flyreisen: Når på året det er billigst å fly til London? Cheap Flight og andre søkemotorer hjelper deg. Prisene må omregnes til NOK. Husk at det ikke spilles fotball i England i sommerferien!

Været: Hos World Weather Online er er det mulig å lese om været i London både som tekst og grafisk framstilling.

Fotballbilletter: Alle de kjente engelske fotballagene har egne hjemmesider. Her finnes alle opplysninger om ledige billetter, hvilke kamper som er billigst, og hvor på tribunen det er billig eller dyrt å sitte. Alle priser må omregnes til NOK.

Overnatting: Fra siden til London Backpackers er det muligheter for å finne ungdomsherberger (youth hostels) og annen billig overnatting. Prisene må omregnes til NOK.

Kollektiv transport: Hos Visit London er det råd om billigste måte å bruke kollektiv transport på. Prisene må omregnes til NOK.

Mat: Det er aktuelt å måtte regne på mål (drikke) og vekt (kjøtt og fisk). Denne web-ressursen kan hjelpe til med å konvertere fra engelske mål til det metriske: Convert Me

Hvordan kommer regning til syne i undervisningsopplegget?

Her vil det være en forutsetning at elevene bruker regning, når de skal gjøre om fra valutaenheten i det engelskspråklige landet til norske kroner. Dette forutsetter at elevene har en forståelse for å regne med forhold. I tillegg kan elevene i opplegget møte tabeller og annen statistikk på engelsk.

Gjenkjenne og beskrive

Elevene må se at de har mulighet til å anvende regning for å gjøre om aktuelle priser fra for eksempel engelske pund til norske kroner. Her må de kunne formulere de riktige matematiske problemene ut fra den «praktiske» og reelle situasjonen de befinner seg i. Dette innebærer for eksempel å tolke valutakurser på en god måte.

Bruke og bearbeide

Elevene gjør om mellom ulike valutaenheter ved å utføre beregninger. De må kunne løse de matematiske problemene de har kommet frem til. Som nevnt må de her være oppmerksomme på hvordan valutakurser er oppgitt.

Reflektere og vurdere

Her må elevene reflektere over og vurdere om prisene de kommer frem til i norske kroner er realistiske. For å kunne gjøre slike refleksjoner og vurderinger knyttet til priser er det viktig at elevene har gode sammenligningsgrunnlag fra tidligere. Det vil være til god hjelp om lærer i forkant har satt av tid til samtale om priser vi møter i hverdagen.

Kommunisere

Kommunikasjon er gjennomgående i hele problemløsningsprosessen. Elevene må kommunisere til de andre hvordan oppgaven kan løses. Her inngår at elevene skal forklare og begrunne underveis de strategiene de velger. I tillegg vil det her være aktuelt å forklare de valgene man har gjort i forhold til kampbilletter, flyreise og lignende.