Tekst om regning i engelsk

Kunnskapsløftet 06:

"Å kunne regne i engelsk er å kunne bruke relevante matematiske begreper på engelsk i ulike situasjoner. Det innebærer å kjenne til måleenheter som brukes i engelskspråklige land, og forstå og kommunisere om tall, grafiske framstillinger, tabeller og statistikk på engelsk. Utvikling av regneferdigheter i engelsk innebærer å bruke tall og regning ved å utvikle et repertoar av matematiske termer på engelsk knyttet til dagliglivet, og generelle og faglige emner."

(Udir, u.å.)

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i faget engelsk må sees i sammenheng med formålet for faget. I læreplanen står det at engelsk er et verdensspråk som ofte benyttes i internasjonal kommunikasjon, og derfor er det nødvendig å kunne det engelske språket når vi møter det hjemme, på reise eller i arbeidslivet. Beskrivelsen av å kunne regne i faget engelsk bygger opp om dette formålet. Ulike dagligdagse situasjoner er ofte utgangspunkt for undervisningen i engelsk, og da møter elevene måleenheter og valutaenheter som benyttes i engelskspråklige land. Elevene må lære målspråkets ulike systemer for å kunne veksle (gjøre om) mellom enhetene fra de engelskspråklige land til eget lands system. Eksempler på dette kan være å forstå sammenhengen mellom mil og mile og mellom kroner og pund/australske dollar.

Videre er det naturlig at elevene møter grafiske framstillinger, tabeller og statistikk på engelsk både i dagligdagse situasjoner og når de skal sette seg inn i levesett og kulturer i engelskspråklige land. I slike sammenhenger er det en forutsetning at elevene forstår integrerte matematiske termer på engelsk, f.eks. percent. Har de ikke forståelse for de matematiske termene, vil de heller ikke ha en god forståelse av den informasjonen de trekker ut. Det er ikke avgjørende om vi kaller det regning eller lesing i engelsk når elevene møter tabeller og statistikk på engelsk. Det viktige er å la dette bli en naturlig del av faget.

Regning må integreres som en naturlig del av faget, der fokuset må være at regning gir en bedre kompetanse i faget engelsk. Regning må ses på som et verktøy for å oppnå kompetanse i faget, og ikke som en mulighet til å drive matematikkopplæring.

Eksempler på emner som kan inngå i en læringssituasjon der regneferdigheten brukes på fagets premisser:

  • Årshjul: Kalender, årstider, måneder, vær (temperatur, nedbør), årstall
  • Biografiske data: Alder, fødselsdato, fødselsår, datonummer, gateadresse, etasje, postnummer, telefonnummer, skostørrelse, høyde, vekt, familieforhold, timeplan
  • Planlegge et selskap: Innkjøp (mengde/pris), matlaging (oppskrifter, temperatur), målenheter
  • Planlegge en reise: Reisebudsjett, valuta, avstand, tid (tidsforskjell, reisetid, åpningstider,
    klokkeslett), tidtabeller for tog og buss, shopping, restaurantbesøk
  • Kultur- og samfunnskunnskap: Klima, innbyggertall, areal, geografi, økonomi, levesett, historisk utvikling, tradisjoner, kjente personer, informasjon fra matematiske uttrykk som grafer, tabeller, diagrammer, etc.