Samarbeid med Matematikksenteret

Illustrasjonsbilde av lærere som jobber sammen
Sammen skaper vi mer engasjement og interesse for matematikk! I DEKOM og REKOM-prosjekter er Matematikksenteret en samarbeidspartner for kommuner over hele landet, på lik linje med de regionale UH-institusjonene.

Den nye modellen for kompetanseutvikling betyr at barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner selv har ansvar for lokalt kompetanseutviklingsarbeid. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med universiteter og høgskoler (UH-sektoren).  

Som nasjonalt senter har vi et landsdekkende ansvar for å øke kvaliteten i matematikkundervisningen, bidra til økt motivasjon og interesse for matematikkfaget, og for å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning. 

Vi tilbyr ulike former for samarbeid, som kan tilpasses kommunens behov og økonomi. Vi kan:

  • samarbeide med ledelsen i å kartlegge behov, og lage en plan for kompetanseutvikling i barnehage og skole
  • støtte ledelsen i organiseringen og evaluering av kompetanseutviklingen 
  • bidra med spisskompetanse og støtte i utvikling av enkeltområder/tema
  • gjennomføre samlinger i nettverk i kommunen eller i kollegiet på skoler/barnehager
  • lede og/eller støtte de som leder nettverkssamlinger

Dere kan velge skreddersydde opplegg eller velge blant Matematikksenterets etablerte tilbud som er organisert i pakker og moduler som kan kombineres, og settes sammen på ulike måter. Alle kompetansepakken bygger på erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer god læring og motivasjon i matematikk. Vi kan også lage digitale kurs og foredrag på bestilling, eller dere kan bestille tilgang til de digitale kursene og foredragene vi allerede har utviklet.

Send oss en forespørsel 

Eksempler på kompetansepakker og ressurser fra Matematikksenteret: 

Realfagsløyper
Dette er tidenes satsing på å øke kvaliteten i Realfagene – kompetanspakker med fokus på fagfornyelsen. 
Gjennom disse gratis, nettbaserte ressursene kan barnehager og skoler jobbe målrettet med kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk.  

Mestre ambisiøs matematikkundervisning (MAM)
Dette er Matematikksenterets etter- og videreutdanning. MAM-programmet gir lærere hjelp til å undervise på en måte som bidrar til dybdelæring i matematikk. 

Misoppfatninger – LS MAT
Matematikksenteret har utviklet prøver som bidrar til å identifisere misoppfatninger, og veiledninger som sier noe om hvordan lærere kan jobbe for å utfordre elevenes begrepsforståelse.

Elever som presterer lavt
Ressurser for lærere og ansatte i PPT som bidrar til å styrke kompetanse og samarbeid om elever som presterer lavt. 

Mattelist.no
Jobb godt med rike oppgaver - aktiviteter og utfordringer som passer alle, uansett nivå. 

Matematikk i barnehagen
Gjennom Realfagsløyper kan barnehagen jobbe målrettet med kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk. 

GeoGebra
Matematikksenteret har utviklet flere ressurser og undervisningsopplegg i GeoGebra. 

Om Matematikksenteret

Matematikksenteret er et ledende kompetansemiljø som utvikler ressurser og arbeidsmåter for bedre matematikkundervisning, i tett samarbeid med praksisfeltet. Som en del av NTNU er vi en naturlig samarbeidspartner i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.

Matematikksenteret har ca. 40 ansatte, hvor de fleste har bakgrunn som lærere fra grunnskolen, videregående skole, lærerutdanning eller som barnehagelærere. Vi forsker på matematikkdidaktikk, og utvikler arbeidsmetoder og læringsressurser. Våre ansatte jobber tett med både praksisfeltet, lærerutdanningene, høgskoler og universitet.