For et sammentreff!

Vi har to aritmetiske følger:

1998, 2005, 2012 … og

1996, 2005, 2014 …

Hvilket tall etter 2005 vil finnes i begge følger?

Hint

En artimetisk følge er en tallfølge der differansen mellom to ledd som følger etter hverandre er konstant.

F.eks. 4  -  7  -  10  - 13 Her er differansen mellom to påfølgende ledd 3.

 

Hva er differansen mellom to og to påfølgende ledd i følgen 1998, 2005, 2012, … ?

Og hva er differansen mellom to og to påfølgende ledd i følgen 1996, 2005, 2014, … ?

Løsningsforslag

Begge følgene inneholder 2005, og den ene følgen øker med 7 for hvert ledd, den andre med 9 for hvert ledd.

Vi må finne et ledd der økningen fra 2005 er et tall som både 7 og 9 går opp i.

Det minste hele tallet som både 7 og 9 går opp i, er 63, så det neste leddet som vil finnes i begge tallfølgene er

2005 + 63 = 2068