Finn tallet ved hjelp av faktorene

Et tall har nøyaktig åtte faktorer, inkludert 1 og tallet selv. To av faktorene er 21 og 35.

Hvilket tall er dette?

Hint

Både 21 og 35 skal gå opp i tallet. Skriv opp tall som 21 og 35 går opp i og let etter et tall som begge går opp i.

Kontroller at du velger et tall som har riktig antall faktorer.

Løsningsforslag

Det minste tallet som både 21 og 35 går opp i er 105.

Det er 8 faktorer i 105: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105