KAXO

kaxo

Dette er et spill for to spillere eller for en spiller mot datamaskinen. Spillet kan spilles interaktivt eller på et ark med prikker. Hver spiller kan etter tur sette kryss i et punkt på spillebrettet eller tegne en horisontal, vertikal eller diagonal linje mellom to eller flere punkt. Linjene kan ikke krysse linjer som allerede er satt eller prikker som er merket. Den som krysser ut det siste punktet har tapt.

Antall prikker kan justeres med de grønne pilene.

Kan du finne en god strategi for å vinne dette spillet? Du kan lese mer om strategier her.

Du finner spillet her.