Ressurser til nettverk mellom barnehager

Barnehagebarn i realfagskommuner skal merke at de bor i en realfagskommune. Det innebærer at kommunene klarer å bringe realfaglig skaperglede, undring og utforskertrang helt nær barnehagebarna. 

Av de første 32 realfagskommunene (etablert i pulje 1) satser i dag hele 30 på barnehagen. Det betyr at barna får grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Barnehagen skal bidra til den brede kompetansen som det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Samtidig skal barnet selv ha mulighet for å søke erfaringer og opplevelser alene og i samspill med andre. Realfagskommunene utvikler lokale strategier og forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig med realfag og den første evalueringen av dette nasjonale tiltaket viser at barnehagene i stor grad har hatt nytte av å delta i satsingen. Rapporten viser at satsningen har bidratt til engasjement, systematikk og samarbeid om realfag.

Utvikling av barnehageansattes kompetanse

Gjennom arbeid med matematikk i barnehagen skal barna tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper og oppleve glede over matematikk.

Videre skal de erfare, utforske og leke med matematiske ideer innenfor eksempelvis rom, form, størrelser, sortering og tall. I barnehagen skjer ikke dette av seg selv. Personalet i barnehagen må selv bruke matematiske begreper reflektert og aktivt, og de må fremme og styrke barnas matematiske utvikling gjennom utdypende samtaler og felles utforskning og resonnering.

Mer om utvikling av barnehageansattes kompetanse

Stadig ny forskning viser at arbeid med matematikk i barnehagen må foregå på barnehagens premisser, og at barna lærer best når de ansatte ser og løfter frem matematikken i det barna er opptatt av. Personalet må derfor være årvåkne for barnas utforskning og invitasjon til samtale, og sette ord på det barna opplever. Det å kunne se matematikken i barnehagens hverdag krever en oversikt over hva fagområdet handler om, samt lyst og vilje til å løfte det frem på en lystbetont måte sammen med barna. Barna trenger ansatte som viser og sprer matematikkglede i naturlige situasjoner i lek og hverdag i barnehagen, og som undrer seg sammen med barna om matematiske sammenhenger.

For å utvikle kompetanse til barnehagelærere i matematikk er det nødvendig å koble sammen barnehagedidaktisk teori og matematisk forståelse. I barnehagen trenger de ansatte didaktiske kunnskaper knyttet til når og hvordan de på varierte måter kan fremme matematikken i praksis, men også en dyp matematisk forståelse for å kunne kjenne igjen matematikken når den oppstår i barnehagehverdagen. Personalet i barnehagen må være i stand til å bruke hverdagsmateriell, teknologi, spill, musikk, bøker og konkretiseringsutstyr i det pedagogiske arbeidet på en hensiktsmessig måte og reflekterer over innholdet og hvordan det brukes. De trenger videre kompetanse i hvordan de kan legge til rette for at barna møter problemer hvor de må være utholdende og kreative i sine løsningsstrategier.

En mulig arbeidsmåte med kompetanseutvikling er å ta utgangspunkt i det matematiske potensialet i tre ulike situasjoner i barnehagen; hverdag, lek og tilrettelagt læringsaktivitet. Denne tilnærmingen er valgt for et kompetansehevingsprosjekt som er utviklet ved Matematikksenteret.

Ressurser

 • Matematikksenteret har varierte ressurser som er utviklet for arbeid med kompetanseutvikling 
 • Fem steder i landet tilbys det videreutdanningskurs knyttet til naturfag og matematikk i barnehagen. Kurset vektlegger realfaglig pedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelæreren som pedagogisk leder og veileder. (Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Østfold, UiT Norges arktiske universitet, Nord universitet)
 • Lärportalen er en svensk side som er utviklet for å hjelpe lærere og barnehagelærere i kompetanseutviklingsarbeid.
 • University of Cambridge har nettsiden NRICH som inneholder mange nyttige ressurser.
 • North Carolina State University har laget en oversikt over progresjon innenfor matematikkfaget fra barnehage og oppover skoleårene. Hjemmesiden vil støtte barnehagelærere og lærere i å forstå hvordan matematikkforståelse bygges og henger sammen.

Utstyr

I barnehagens varierte hverdag ligger det mange muligheter for at barna kan gjøre matematiske erfaringer. For å arbeide med området antall, rom og form i barnehagen er det verdifullt å ha noe tilrettelagt utstyr hvor de grunnleggende matematiske sammenhengene er tydelige. For at barna skal utvikle matematisk tenkning og språk gjennom lek med utstyret er det vesentlig at barn og voksne sammen kommuniserer om det barna gjør og oppdager.

Barnehage - aktuelt utstyr

I barnehagens varierte hverdag ligger det mange muligheter for at barna kan gjøre matematiske erfaringer. For å arbeide med området antall, rom og form i barnehagen er det verdifullt å ha noe tilrettelagt utstyr hvor de grunnleggende matematiske sammenhengene er tydelige. For at barna skal utvikle matematisk tenkning og språk gjennom lek med utstyret er det vesentlig at barn og voksne sammen kommuniserer om det barna gjør og oppdager. 

Forslag til utstyr for å arbeide med antall, rom og form i barnehager er samlet i fem kategorier. 

Noe av utstyret kan brukes i flere sammenhenger. Skal barna for eksempel sortere plastdyr er det naturlig at begreper innenfor størrelse løftes fram.

Sortering, tall og mengde

 • Ulike typer lottospill, terningspill og kortspill
 • Sorteringsbjørner eller lignende sorteringssett
 • Sett med plastikkdyr, kjøretøy og lignende
 • Badeender i ulike størrelser og farger
 • Multilink kuber
 • Tallkort
 • Tellebrikker
 • Store skumterninger
 • Stabletårn
 • Matrjosjka (russiske dukker)
 • Mengderinger                         

Størrelser

 • Skålvekt
 • Ulike typer lodd
 • Tau
 • Kar og beger i ulike høyder og bredder
 • Kopper og fat i ulike størrelser og farger
 • Stoppeklokke
 • Målehjul

Symmetri og mønster

 • Mønsterbrikker
 • Symmetrispeil evt. vanlige speil
 • Mønsterkort
 • Mosaikkbrikker
 • Mønsterspill, for eksempel Pattern Play 

Rom og form

 • Kaplaklosser eller andre treklosser
 • 3-dimensjonale skumformer
 • Ulike puslespill, for eksempel tangram
 • Leire, perler, perlebrett, lego
 • Geobrett
 • Puttekasse
 • Fargede trepinner
 • Utbrettbare geometriske figurer
 • Polydron magnetisk byggesett
 • Baller i ulike størrelser

Generelt utstyr

 • PC eller nettbrett (det finnes flere gode PC-spill og apper for lek med antall, rom og form for barnehagebarn)
 • Digitalkamera
 • Matematiske spill og puslerier
 • Gode barnebøker!

Utstyrsliste for barnehagen.