Jakten på bokstaver og tallsymboler i naturen

Jakten på bokstaver

Hensikt

I denne aktiviteten får barna utforske tallsymboler og bokstaver i naturen. De får også erfare at tallene kan representeres på ulike måter.

Stikkord 
Gjenkjenne tallsymboler/bokstaver, utforske, observere, sammenligne, begrunne, presentere.

Utstyr

  • Digitalt kamera (gjerne flere)
  • Pc

Aktivitet

Har du oppdaget at naturen er full av bokstaver og tallsymboler? Sommerfuglen har en hvit c under vingene. Bregnen Strutseving ser ut som tallsymbolet 9. Det kan være spennende å gå ut og lete etter alfabetets og tallsymbolenes former i naturen. Elevene kan gå i grupper, og ta bilder av symbolene de finner ute i nærmiljøet.

Når elevene kommer tilbake kan de laste opp bildene på en pc, og beskjære bildene slik at detaljene kommer fram.

Deretter kan bildene presenteres på mange måter. Elevene kan for eksempel lage en plakat med en oversikt over alle bokstavene/tallsymbolene eller en presentasjon i PowerPoint. Se eksempel her: https://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=2104062

Mens dere ser på bildene, kan du stille spørsmål som:

  • Hva er likt og forskjellig med de ulike 5-tallene (eller for eksempel bokstaven A) dere har tatt bilde av?
  • Hvordan kan vi være sikre på at det er det samme (tall-)symbolet når de ikke ser helt like ut?
  • Hvordan ser tallene ut når vi skriver for hånd? Skriver alle tallene/bokstavene på samme måte?
  • Hvilket tallsymbol eller bokstav fant dere flest/færrest av? Hvordan kan dette ha seg, tror du?
  • Fant vi alle tallene i tallrekka/ bokstavene i alfabetet, eller er det noen som mangler?
  • Kan vi finne tallsymboler/bokstaver andre steder i naturen?
  • Hvorfor tror dere at det finnes (tall)symboler i naturen?

Mulig utvidelse

Bildene kan skrives ut og lamineres til tallkort eller bokstavkort som kan brukes til å lage regnestykker med tallene og ord med bokstavene. Memoryspill er også en mulighet. Dersom dere har laget både tallkort og bokstavkort kan elevene forsøke å bruke bokstavene til å skrive ordet som tallkortet representerer. Får de tallkortet med tallsymbolet 5, kan de skrive ordet fem med bokstavkortene og få erfaring med at tallet kan representeres på ulike måter. For ytterligere utvidelse kan de i tillegg hente fem gjenstander for å øve på å finne mengden som tallsymbolet representerer.

Aktiviteten er en bearbeidet versjon av denne aktiviteten fra naturfag.no: https://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=717613

Et av kompetansemålene etter 2. trinn (LK20). Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane