Digitale verktøy til eksamen i matematikk

Utdanningsdirektoratet har innført krav til bruk av digitale verktøy for alle eksamenskoder i matematikk i grunnskolen og i videregående skole. Ved å jobbe målrettet med digitale verktøy gjennom hele skoleåret, kan vi øke elevenes matematikkforståelse.

Du kan lese mer om digitale verktøy til eksamen under vårt område for GeoGebra. Se her.