Regning i alle fag

Matematikksenteret har utviklet mange ressurser tilknyttet den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i forbindelse med den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Ressursene er i hovedsak rettet mot ungdomstrinnet, men mange av ressursene kan også være egnet for arbeid på videregående skoler.

Ressursene finner du under våre sider for regning i alle fag på grunnskole.